Category (22)

ID : 104764
Brand : วีแอนด์พี
Model : XS-31
Last Update : 04/07/2557 16:06 Preview : 8,665
ใช้งานกันนก กันหนู
ID : 104774
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 19/10/2561 15:47 Preview : 23,888
พื้นสำเร็จรูป P-CON มีความแข็งแกร่งได้มาตรฐานทุกแผ่น ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว ท้องพื้นเรียบ ไม่ต้องฉาบปูน สามารถรับน้ำหนักจรปลอดภัย ( LIVE ROAD ) ได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
ID : 104868
Brand : PKCM phuketcement
Model : ดูลาโฮลล์ Dura Hold
Last Update : 22/04/2560 16:16 Preview : 24,452
กำแพงกันดินสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ไม่ต้องใช้ปูนก่อ วางเสร็จใช้งานได้เลย
ID : 104869
Model : Pisa II
Last Update : 10/02/2560 08:13 Preview : 19,928
กำแพงกันดินขนาดกลาง ติดตั้งง่าย รวดเร็ว ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร์จแล้วใช้ได้เลย สามารถรื้อและประกอบขึ้นใหม่ได้
ID : 104870
Model : Sprit N' Stack
Last Update : 13/07/2561 11:26 Preview : 14,683
เหมาะสำหรับจัดสวน อิฐจัดสวน ทำบ่อเลี้ยงปลา ล้อมต้นไม้ แต่งเนินให้สวยงาม ติดตั้งง่าย ไม่ต้องใช้ปูนก่อ เสร็จแล้วใช้งานได้เลย
ID : 104878
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 22/02/2560 16:01 Preview : 13,128
คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงานแล้วเทลงในรถโม่ปูน ซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ (คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น
ID : 104879
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 22/02/2560 16:02 Preview : 20,388
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับฐานรากของสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการสร้าง ซึ่งเรียกว่าเป็นสิ่งแรกๆ ที่จะต้องดำเนินการทำ และส่งผลต่อความแข็งแรงของอาคาร บ้านพัก หรือโครงสร้างต่างๆ อย่างมาก
ID : 105337
Brand : วีแอนด์พี
Model : S-25
Last Update : 04/07/2557 16:03 Preview : 8,823
เหมาะสำหรับงานกตแต่ง หน้าต่างเหล็กดัด
ID : 105681
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 28/02/2560 16:02 Preview : 16,800
ID : 108109
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 17/11/2559 15:41 Preview : 10,253
ID : 108112
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 04/02/2560 16:33 Preview : 18,333
ID : 109003
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 10,056
ID : 109004
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 15/09/2561 11:20 Preview : 13,783
ID : 109005
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 7,646
ID : 109007
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 11,040
ID : 109008
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 6,957
ID : 109009
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 7,248
ID : 109010
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/04/2560 13:58 Preview : 12,662
ID : 109011
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:36 Preview : 11,747
ID : 109012
Brand : PKCM phuketcement
Last Update : 12/11/2559 15:37 Preview : 11,362