วิธีการปูบล็อกปูถนน

วิธีการปูบล็อกปูถนน
1. เตรียมพื้นที่ดินเดิมโดยเกลี่ย ปาด ปรับระดับให้เรียบสมำ่เสมอ ตบอัดด้วยเครื่องบดอัดชนิดสั่นสะเทือนให้แน่น
2. บริเวณขอบของพื้นที่ วางขอบคันหินสำเร็จรูป เพื่อกำหนดขอบเขตและป้องกันการแยกตัวของแนวบล็อก
3. ไส่ทรายปรับระดับ โดยให้มีความหนา 3-5 ซม. ไม่ต้องบดอัด
4. ปูบล็อกจากขอบด้านหนึ่งไปสุดอีกด้านหนึ่ง ตามลวดลายและสีสันที่กำหนด ตัดบล็อกใส่เพื่อเริ่มลวดลายและใส่ช่องว่างให้เต็ม
5. โรยทรายละเอียดลงบนผิวหน้า กวาดทรายลงรอยต่อระหว่างบล็อกพร้อมตบอัดด้วยเครื่องบดอัดชนิดสั่นสะเทือน
6. กวาดทรายที่เหลือบนผิวหน้าออกให้สะอาด ใช้งานได้ทันที